Aktuelnosti

Novi modeli pH 55 i EC 60 merača

Firma Milwaukee, izbacila je na tržište nove verzije svojih merača...

Firma Milwaukee, izbacila je na tržište nove verzije svojih merača sa znatno naprednijom tehnologijom i povoljnijim cenama!

Martini pH55  džepni pH/temp. merač sa zamenjivom elekrodom

pH55 Vodoodporan pH merač sa velikim dvorednim LCD-om koji prikazuje pH i temperaturu (stepeni C ili farenhajti). Veliki displej prikazuje očitavanja u proširenom opsegu od -2.0 do 16.0 pH i istovremeno prikazujući temperaturuod -5.0 do 105.0 stepeni C ili 23.0 do 221.0 farenhajta.

pH55 ima indikator stabilnosti i režim čekanje gde se slika na ekranu zamrzne za lako i precizno merenje. Veliki displej takođe sadrži grafičke simbole za lakšu orijentaciju kroz opcije. Sadrži temperaturnu sondu za brže i preciznije merenje temperature koju automatski meri.

Kalibracija je automatska u 1 ili 2 tačke sa memorisanim standardom i NIST bufer instrukcijama. Automatsko isključenje čuva bateriju kad aparat nije u upotrebi. Elektroda se može zameniti na vrlo brz i jednostavan način! Modularni dizajn omogućava laku zamenu elektrode i baterije.

Martini EC60 džepni merač provodljivosti/TDS/temp. sa zamenjivom elektrodom

Ovaj novi vodoodporan džepni EC/TDS/temp. merač sadrži karakteristike kao što su promenjiva sonda, temperatura u °C ili °F, automatska kompenzacija temperature sa podesivim ß, indikatorom stanja baterije, indikatorom stabilnosti, automatskim isključenjem i kalibracijom sve to u vodoodpornom kućištu.

EC60 prikazuje na LCD ekranu u dva reda EC (20.00 mS/cm)ili TDS (10.00 ppt) vrednost. Takođe prikazuje temperaturu od 0.0 do 60.0 °C (ili 32.0 do 140.0 °F) u drugom redu ekrana u isto vreme.