Aktuelnosti

NOVI HIBRID LJUTE PAPRIKE!!!

Posle nekoliko sezona testiranja, možemo da najavimo bogatiju ponudu paprike naše firme za sledeću sezonu.

Posle nekoliko sezona testiranja, možemo da najavimo bogatiju ponudu paprike naše firme za sledeću sezonu. Bogatiju ponudu za novi hibrid ljute paprike jednog od naših semenskih partnera firme UNI SEED iz Holandije. Za sada hibrid još uvek nosi šifru PH 6024, ali se nadamo da će do sledeće sezone hibrid dobiti svoje ime kakvo mu i dolikuje. Karakteristike hibrida PH 6024, a pri tome mislimo na dužinu (26-31 cm), boju, oblik, zametanje, možete pratiti preko naše web stranice, gde ćemo redovno ažurirati slike i karakteristike kao i iskustva proizvođača sa raznih strana gde su rađeni ogledi. Za prvu ruku postavljamo na stranicu nekoliko slika iz Gospođinaca u ranoj plasteničkoj proizvodnji bez grejanja kod proizvođača Nevenke Stepančev. Pored našeg hibrida koji je bio u ogledu u redovnoj proizvodnji kod Nevenke nalazilo se nekoliko komercijalnih ljutih paprika od konkurencije i slobodno možemo istaći da smo bili apsolutno ravnopravni i po prinosu i po zametanju i po svim karakteristikama koje tržište traži. Procenite sami !!!