tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Rizokyl Simplex, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Nakon rasađivanja povrtarskih kultura potrebno je primeniti proizvode za prevenciju zemljišnih bolesti

25_03_2024_Rizokyl
Poštovani povrtari,

U periodu nakon rasađivanja povrtarskih kultura potrebno je primeniti određene proizvode za prevenciju zemljišnih bolesti, naročito ako su se te bolesti javljale ranijih sezona.

Za tu namenu preporučujemo tečno organsko mikrobiološko đubrivo Rizokyl Simplex.

Rizokyl_Simplex_logo

Sadrži 6 vrsta korisnih bakterija iz roda Bacillus: B. subtilis AIBS-001, B. licheniformis AIBL-002, B. simplex DMSZ 1515, B. amyloliquefaciens SD-2, B. pumilus 30004, B. megatherium MEG20011 (1 x 108 cfu/ml).
Tečno organsko mikrobiološko đubrivo koje podstiče prirodnu odbrambenu sposobnost biljaka propratnim sprečavanjem razvoja patogena:

Botrytis, Monilinia, Sclerotinia, Pythium, Dydimella, Fusarium, Phytophthora, Verticillium, bakterija (Erwinia, Clavibacter), i stimulativnim delovanjem na razvoj korena.

NAMENA

Primenjene folijarno i preko korena korisne bakterije se razmnožavaju i produkuju zaštitni sloj (biofilm) kao i sekundarne metabolite koji imaju ulogu antioksidanata, surfaktanta, regulatora hormona, i doprinose regeneracji tkiva biljaka pri infekciji sa patogenima. Bacillus vrste stimulišu rast korena, povećavaju dostupnost fosfora i mikroelemenata, fiksiraju azot, podstiču biosintezu lignina i normalno funkcionisanje provodnih sudova.

KOLIČINA I NAČIN PRIMENE

Primena folijarno: Povrće (sve vrste): 0,25-0,35% u intervalima od 7/15 dana po potrebi.
Voće (sve vrste), vinova loza (vinske i stone sorte): 0,25-0,35% u periodu punog cvetanja i pre berbe. Cveće i ukrasne biljke (sve vrste): 0,25-0,35% svakih 7/15 dana po potrebi.
Primena fertigacijom: Povrće (sve vrste): 3l/ha, u intervalima od 15/30 dana od rasađivanja ili prvih pravih listova.
Voće (sve vrste), vinova loza (vinske i stone sorte): 1-3 l/ha, svakih 20/45 dana, od otvaranja pupoljaka. Cveće i ukrasne biljke (sve vrste): 3 l/ha, svakih 20/30 dana u toku proizvodnog ciklusa.

DOZVOLJENO U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI