tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Nakon rasađivanja kao početno đubrivo potrebno je pustiti rastvor vodotopivih đubriva... | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Nakon rasađivanja kao početno đubrivo potrebno je pustiti rastvor vodotopivih đubriva...

Grogreen_25_kg_NPK_bag_Starter_6
Poštovani povrtari,

Nakon rasađivanja kao početno đubrivo potrebno je pustiti rastvor vodotopivih đubriva sa povećanim sadržajem fosfora.

U ponudi firme Hoya VS se nalaze kristalni Grogreen STARTER, Grogreen GEL TERRA ili GEL STARTER.

 

GroGreen STARTER - NPK: 12-42-12

Formulacija sa visokim sadržajem fosfora posebno je pogodna za razvoj mladih biljaka i korenovog sistema. Đubrivo se primenjuje tokom prvih nekoliko nedelja nakon rasađivanja ili na početku rasta mladih biljaka. STARTER je prepoznatljiv po plavoj boji granula.
Uopštena preporuka za primenu je 0,1 % hranljivi rastvor u sistemu fertigacije (kap po kap i sl.) ili folijarno rastvorom od 0,2-0,5 %, tri do pet puta u toku vegetacije.

Pakovanje: 25 kg i 2 kg

 

 

Five_Terra_1kg_rechte_pot

GROGREEN GEL FIVE TERRA

Đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, kao i kalcijuma i magnezijuma, sa dodatkom mikroelemenata.
100% vodotopivo bez ikakvih ostataka i sedimenata.
Nizak pH povećava lakšu usvojivost hraniva.
Namenjeno za primenu tokom faza razvoja korena i razvoja cvetnih pupoljaka.
SASTAV:
Ukupan azot (N) 8 %
Fosfor pentoksid (P2O5), vodorastvorljiv 27 %
Kalijum oksid (K2O), vodorastvorljiv 8 %
Kalcijum oskid (CaO), vodorastvorljiv 4 %
Magnezijum oksid (MgO), vodorastvorljiv 2 %

NAČIN PRIMENE:
Mešanjem GEL FIVE TERRA u rezervoaru zajedno sa vodom.
GEL FIVE TERRA se po potrebi može mešati sa kalcijum nitratom u istom rezervoaru.

Ne mešati sa drugim NPK đubrivima ili đubrivima koja u sebi sadrže fosfate i/ili sulfate.
U slučaju mešanja sa drugim hemikalijama preporučujemo testiranje na manjim površinama.
Čuvati na suvom mestu.

KOLIČINE PRIMENE:
Fertigacijom:
Preporučena količina GROGREEN GEL FIVE TERRA u uslovima prihrane varira od 0.5 do 2 g/l
(0.05 – 0.2%). Ova formulacija bogata fosforom je najbolja za primenu tokom razvoja korena (razvoj krtole kod krompira, nakon rasađivanja povrća, u početnim fazama razvoja korena kod drvenastih biljaka), tokom razvoja cvetnih pupoljaka.
Folijarni tretman:
Ovaj proizvod je primarno namenjen za upotrebu fertigacijom, ali ga je moguće primeniti i preko lista. Količina primene je 2–4 kg/ha/aplikaciji uz korišćenje dovoljne količine vode kako bi se obezbedila dobra pokrivenost lisne mase.

 

Starter_1kg_rechte_pot
GROGREEN GEL STARTER

Razvoj krtola, stimulacija cvetanja i poboljšano cvetanje, sprečavanje odbacivanja plodova i poboljšava razvoj korena.

NAČIN PRIMENE
Fertigacijom:
Jedna aplikacija: primeniti 3 - 10 kg/ha/aplikaciji, vreme i doza zavise od vrste zasada.
Kontinuirana fertigacija: 0.3 - 1.5 g/l, standardno za najviše uslova u zasadima je 1 g/l vode.
Folijarno:
Uopštena doza varira između 2 - 5 kg/ha/aplikaciji. Nikada ne prekoračivati koncentraciju od 0.5%
(5 grama po litru) kako bi izbegli oštećenje/ožegotine listova.

Pakovanje: 5 kg