Aktuelnosti

MIŠINE PAPRIKE

Paprike selekcionera Milomira Antovića.

Nekoliko slika ubranih paprika iz selekcije Milomira Antovića.

MIRTIMA F1
je dvokomorna slatka paprika u tipu kapije - šilja. Plod je svetlo zelene do zlatno žute boje a u fiziološkoj zrelosti intenzivno crvene boje. Mogućnost branja ovog hibrida i u tehnološkoj zrelosti čini ga izuzetno atraktivnim za sve uslove i načine proizvodnje.
Debljina mesa je od 4-6 cm, prosečna masa ploda od 140 - 180 gr. Visok procenat suve materije čini ovaj hibrid izuzetno pogodnim za termičku obradu.

SALMA F1
je srednje rani hibrid paprike u tipu kapije -šilja. Odlikuje se širokom semenom ložom, izuzetno uniformnih i glatkih plodova namenjenih kako za svežu potrošnju tako i za termičku obradu i konzerviranje. Boja ploda je svetlo žuta do mlečno bela u tehnološkoj zrelosti kada se i počinje sa prvom berbom, a intenzivno crvene boje u fiziološkoj zrelosti.
Prosečna masa zrelih plodova je od 180 - 220 grama. Biljka je snažna, brzog porasta, izuzetno rodna i ne puno zahtevna u pogledu ishrane.

KRALJICA F1
je takođe srednje-rani hibrid u tipu kapije. U našim krajevim je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike u ovom tipu. Plod je dvokomoran, široke i zaobljene semene lože. Masa ploda je od 220 - 250 gr. U tehnološkoj zrelosti plodovi su tamno zelene boje a u fiziološkoj izrazito crvene boje.
Izuzetno pogodna kako za svežu upotrebu tako i za hemijsku i termičku preradu. Poseduje visok procenat suve materije.

MIŠINA F1
je standardni srednje-rani hibrid slatke paprike u tipu kapije, izuzetno krupnih plodova. U našim krajevim je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike u ovom tipu. Plodovi su tamno zelene boje u tehnološkoj zrelosti i jarko crvene boje u punoj fiziološkoj zrelosti. Plodovi su prosečne težine od 250 - 330 gr i debljine mesa od 5-8 mm. MIŠINA F1 se odlikuje atraktivnim, krupnim plodovima izuzetnog kvaliteta. Namenjena je za svežu potrošnju i za različite vidove termičke prerade i konzerviranja. Visoka postojanost pri termičkoj obradi je posledica pre svega visokog procenta (>7,5%) suve materije .
Podjednako uspešno se gaji i u zaštićenom i na otvorenom prostoru.

RUŽA F1
je novi hibrid paradajz paprike, izuzetnih proizvodnih karakteristika. Plod je trokomoran, prosečne mase 150 - 220 g. Debljina mesa je od 11 - 17 mm, boja ploda je svetlo žuta u tehnološkoj do tamno crvene boje u fiziološkoj zrelosti. Kod nas se zova još i paradajz paprika. Biljka je jakog korena, snažnog habitusa i visoke otpornosti na veliki broj bolesti.
Ono što kod RUŽE treba posebno napomenuti je vrh ploda, koji je potpuno zatvoren, što kod većine paprika ovog tipa nije slučaj a u proizvodnji ovih paprika
to predstavlja ozbiljan problem.

BELI BISER F1
je najnovija selekcija srednje rane paprike u tipu kapije. Dvokomorna paprika, svetlo žute do mlečno bele boje plodova a u fiziološkoj zrelosti sjajno crvene boje. Prosečna masa ploda je 165 - 225 gr. Ovaj hibrid odlikuju vrlo atraktivni plodovi, izuzetne uniformnosti i visoke rodnosti.

BULIJA F1
je noviji hibrid paprike u tipu krupne kapije - ajvaruše, sa dvokomornom, zaobljenom semenom ložom. Jedna od odlika ove paprike je plod ravne površine i debelog mesa, izuzetno pogodan za termičku obradu. Vrlo je sličnog oblika i proizvodnih karakteristika kao i KRALJICA F1, stim da su kod ovog hibrida, plodovi u tehnološkoj zrelosti svetlo zelene boje. Prosečna masa ploda je od 180-240g.