Aktuelnosti

Mirtima F1

Srednje rana rana paprika, u tipu kurtovske kapije

MIRTIMA F1

Srednje rana rana paprika, u tipu kurtovske kapije, pljosnatih, dvožilih plodova.

U fiziološkoj zrelosti plodovi prelaze u intenzivno crvenu boju.

Namenjena kako za sveže tržište, tako i za industrijsku preradu.

Dobre rezultate postiže na otvorenom polju, a i isto takve dobre rezultate daje i u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji.

Seme u ponudi MIP SEEDS.