Aktuelnosti

Mi5560

Ručni pH i EC metar u jednom koferu

MI5560

pH 55

pH55_Lay_52964.1612470050

IP65 Vodoodporan pH merač sa velikim dvorednim LCD-om koji prikazuje pH i temperaturu (stepeni C ili farenhajti). Veliki displej prikazuje očitavanja u proširenom opsegu od -2.0 do 16.0 pH i istovremeno prikazujući temperaturu od -5.0 do 105.0 stepeni C ili 23.0 do 221.0 farenhajta.
pH55 ima indikator stabilnosti i režim čekanje gde se slika na ekranu zamrzne za lako i precizno merenje. Veliki displej takođe sadrži grafičke simbole za lakšu orijentaciju kroz opcije. Sadrži temperaturnu sondu za brže i preciznije merenje temperature koju automatski meri.
Kalibracija je automatska u 1 ili 2 tačke sa memorisanim standardom i NIST bufer instrukcijama. Automatsko isključenje čuva bateriju kad aparat nije u upotrebi. Elektroda se može zameniti na vrlo brz i jednostavan način! Modularni dizajn omogućava laku zamenu elektrode i baterije.

EC 60

EC60_Lay_63168.1609434327

Ovaj novi vodoodporan džepni EC/TDS/temp. merač sadrži karakteristike kao što su promenjiva sonda, temperatura u °C ili °F, automatska kompenzacija temperature sa podesivim ß, indikatorom stanja baterije, indikatorom stabilnosti, automatskim isključenjem i kalibracijom sve to u vodoodpornom kućištu.
EC60 prikazuje na LCD ekranu sa dva reda EC (20.00 mS/cm)ili TDS (10.00 ppt) vrednost. Takođe prikazuje temperaturu od 0.0 do 60.0 °C (ili 32.0 do 140.0°F) u drugom redu ekrana u isto vreme.