Aktuelnosti

MALINA

Malina Tarvanović Dragana, Ribari kod Šabca

Nekoliko slika iz zasada maline Tarvanović Dragana. Dragan je koristio Đubriva italijanske kompanije Italpollina koju distribuira naša firma.

To su: Italpollina 4-4-4 400 kg, vodotopiva đubriva - CERBERO, kao i SCUDO preparat u zaštitit.