tr?id=300626066194206&ev=PageView&noscript=1 Kupus, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Lucky Ball F1, Karate F1 i Kenzo F1 kod Asmira Džankovića

Posetili smo Asmira Džankovića iz s. Požega kod Novog Pazara.

Pogledajte video zapise o njegovim pozitivnim iskustvima u proizvodni kupusa sa našim hibridima Karate F1, Kenzo F1 i Lucky Ball F1.