tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Lanceros F1, Hoya F1 | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Lanceros F1

Šargarepa Lanceros F1

Snimljeno kod proizvođača Vladimira Mirkovića, s. Nozrina.

Sadnja: pogodna za proizvodnju tokom cele godine; Sazrevanje: srednje rano. Topla sezona: 95 – 105 dana od setve; Hladna sezona 105 – 120 dana od setve; Lišće: veoma snažno sa uspravnim lišćem; Pričvršćivanje listova: snažno, pogodno za ručnu i mehaničku berbu;

Otpornost na bolesti: HR Mj; IR Alternaria dauci (Ad) i Erisiphe heraclei (Eh).