Aktuelnosti

KUPUS

Kupus RIZIERO italijanske semenske kuće CORA SEEDS...

Naš agronom dipl. ing. Jovica Josić, obišao je proizvodnju kupusa Riziero kod Tanasić Srđana iz mesta Noćaj.
Kupus Riziero je novi hibrid italijanske semenske kuće CORA SEEDS. Težina glavice je 2,5 kg.