Aktuelnosti

Kupus - Perfect ball (Leskovac)

Među najranije kupuse na tržištu svakako spada Perfect ball. I ove proizvodne sezone opravdao je očekivanja kod svih proizvođača koji rade extra rani kupus u zaštićenom prostoru.

Među najranije kupuse na tržištu svakako spada Perfect ball. I ove proizvodne sezone opravdao je očekivanja kod svih proizvođača koji rade extra rani kupus u zaštićenom prostoru. Prezentujemo Vam rezultate Perfect ball - a iz Leskovca.