Aktuelnosti

Kukuruz šećerac

Uveliko ide prodaja kukuruza šećerca...

Nekoliko kratkih pojašnjenja - šta je ustvari kukuruz šećerac?

U poređenju sa standardnim vrstama kukuruza, ovi kukuruzi imaju izrazito veći sadržaj šećera i zato se zovu "super slatki" ili "ekstra slatki". U ovim hibridima je prisutan poseban recesivan gen, koji se zove "sh2". Kao posledica ovog gena, transformacija šećera u skrob je maksimalno usporena. Ekstra slatke sorte imaju jako visok sadržaj šećera takoda se mogu konzumirati i bez kuvanja, direktno sa njive.

Međutim, ovi hibridi su u velikoj prednosti što se tiče proizvodenje i trgovine, kao i vremenske mogućnosti za njihov neuporedivo duži plasman na tržištu. Da bi se postigao duži period prodaje, mora se produžiti berba. Berba se može produžiti pomoću različitih mera. U praksi period berbe jedne vrste traje 4-5 dana. Uz odgovarajuće agrotehnčke mere (rano pokrivanje, malčiranje i sl.) i izbor pravog hibrida, moguće je sa prodajom krenuti u trćoj dekadi juna. Pomoću kasnijeg sukcesivnog sejanja i korišćenja hibrida kasnijeg zrenja mogue je usporiti berbu, a snabdevanje tržišta na taj način može se produžiti do prvih mrazeva. Preporučujemo da se za veće površine obavezno koriste 2-3 različita hibrida.

Ranija berba se može postići ranijom setvom u posudama u grejanim plastenicima ili staklenicima. Prosečna temperatura treba da bude između 12 - 15 stepeni C. Isto tako kukurz pokazuje veoma pozitivne reakcije na primenu malča, (bilo koje vrste) i na upotreu agryla za zaštitu mladih biljaka. Posebno se agryl folija pokazala vrlo uspešnom. Zbog ubrzanog zagrevanja zemljišta i smanjenog perioda klijavosti berbaje ranija i do 14 dana u poređenju sa nepokrivenim biljkama.

Berba kukuruza šećerca za sveže tržište može početi kada zrna postanu mlečna. U tom trenutku sadržaj suve materije je oko 25%. Na prosečnoj spoljnoj temperaturi od 16 stepeni C, berba iste grupe hibrida traje oko 5-6 dana. Budući da sve biljke ne sazrevaju u isto vreme, preporučujemo branje useva 2-3 puta.

Preporučuje se branje kukuruza šećerca rano ujutro. Odmah nakon branja, kukurz treba da se rashladi, najbolje do 0 stepeni, kako bi se usporio metabolizam u zrnu, odnosno da se uspori transformacija šećera u skrob. Samo ekstra slatki kukuruzi mogu da se skladište duže a da ne promene ukus niti da izgube na kvalitetu...

Prilikom branja, sadržaj šećeraestra slatkih sorti oscilira između 8 i 11% u svežem klipu.Nakon 8 dana u podaji, na temperaturi od 5-8 stepeni C, ovaj procenat opada na 5-6%. Međutim, i u tom slučaju i dalje sadržaj šećera viši nego u sveže ubranom običnom kukuruzu (2 - 3%) ili u normalno slatkim vrsta (4,0 -4,5% sveže ubran).

Ime                      Ranostasnost   Visina biljke   Visina klipa   Dužina klipa     Prečnik klipa     Broj redova

Sweet Nugget F1  vrlo rani 65-67        170                 60               21-23                 4,8                  16
Sunrise  F1          vrlo rani 65-67        160                 55               19-20                 5,0                  14
Sweet Wonder F1      rani 68-70        185                 75                21-23                 4,8                 18                                                

SWEET NUGGET F1

Najraniji hibrid superslatkog šećerca na tržištu sa periodom sazrevanja od 65 – 68 dana. Biljka je srednje bujna sa kraćom ali vrlo čvrstom stabljikom. Srednje krupni klipovi namenjeni su za svežu potrošnju. Usev odlikuje izuzetno brz porast i formiranje pravih, uniformnih i cilindričnih
klipova.

SWEET WONDER F1

Srednje rani hibrid sa malo dužom vegetacijom od 70 – 75 dana. Formira istovetne, krupne klipove na svim biljkama, sa velikim brojem redova u klipu i sa dugim zlatno žutim zrnom. Bez obzira na klimatske i druge agrometeorološke uslove, tokom cele sezone daje stabilne i nadprosečne prinose.

SUNRISE F1

Vrlo rani hibrid (67-70 dana) izuzetnih proizvodnih karakteristika, namenjen za svežu potrošnju i preradu. Klipovi zlatno žute boje su ujednačeni po veličini i težini, sa do kraja popunjenim vrhom. Snažne i ne preterano bujne biljke obezbeđuju brzi porast i stabilne i visoke prinose.