Aktuelnosti

KRASTAVAC - MEBROUK F1

Fantastičan krastavac holandske firme Uniseeds...

Najnoviji partenokarpni hibrid krastavca salatara koga odlikuje biljka snažnog porasta i visoka tolerancija na različite klimatske i druge uslove proizvodnje.
Namenjen je za proizvodnju u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Plodovi su vrlo uniformni, ujednačene veličine i prosečne dužine 19-22 cm.

Slike su sa gazdinstva Dejana Velebita iz mesta Ševarice