Aktuelnosti

KORACI ZA PRIMENU ABCD LISTI

Odnosno planova kompletne ishrane biljaka visokožbunaste borovnice

KORACI ZA PRIMENU ABCD LISTI, ODNOSNO PLANOVA KOMPLETNE ISHRANE BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE


Vreme je da, za sve one koji su dobili LISTE ABCD, svaki dan preduzmu po jedan korak i tako ostvare njihovu kompletnu primenu. Ovo je sigurno velika promena u odnosu na dosadašnji pristup u ishrani biljaka borovnice, i zato mi maksimalno moguće pojednostavljujemo. Danas predstavljamo praktične korake sa primenu ABCD LISTI/PLANOVA, pa pogledajte ih u nastavku, i naravno praktikujte.

KORAK 1

Listu A koristite kao uobičajeni plan ishrane biljaka borovnice za standardnu proizvodnju. lista a je onako kako većina proizvođača aktuelno hrani biljke borovnice, ona je osnovni nivo, odnosno nju praktikuje prosečan proizvođač. Praktično, pogledate stanje rasta i razvoja u kojem se biljka nalazi u plantaži, i onda isto potražite u fotografijama fenofaza. Nakon toga u tabeli plana A za datu fenofazu pogledajte recept za ishranu.

 
KORAK 2

Kada hoćete bolju i veću proizvodnju, onda sa liste A prelazite na listu B. Lista B je osnova za više u proizvodnji (veći, bolji prinos...), i sa njom nadopunjujete listu a. lista B je nivo dobar proizvođač. Praktično, pogledate stanje rasta i razvoja u kojem se biljka nalazi u plantaži, i onda isto potražite u fotografijama fenofaza, a nakon toga u tabeli plana B za datu fenofazu pogledajte recept za bolju ishranu. Naš predlog je da uvek pođete od liste B, jer ona je baza svega boljeg, višeg u proizvodnji borovnice.

 

KORAK 3

Sve ste uradili prema listama A i B, a onda biljka bude u opasnosti od mraza, bilo da se on predviđa ili se već desio, ili suša, ekstremna vrućina, i drugi stres koji ugrožava proizvodnju. U tom slučaju za datu fenofazu pogledajte preporuke u listi C. ako je sve u redu sa biljkama, i nema stresa, ili ne trebate neke korekcije u proizvodnji, tipa krupnoće ploda, ili njegove boje, zatim razgranatiji prirast, masivniji korenov sistem, nema potrebe da koristite listu C (dovoljne su A i B). Lista/plan C je nivo odličan proizvođač, kojeg ništa ne može da iznenadi ili poremeti u proizvodnji borovnice.

 

KORAK 4

Listu D koristite kada ishranom jačate prirodnu otpornost biljaka borovnice na bolesti i štetočine. dakle, ne želite koristiti klasičnu, uobičajenu zaštitu biljaka, već ishranom rešavate problem bolesti i štetočina. Lista/plan D je nivo vrhunski, najbolji ili kompletan proizvođač visokožbunaste borovnice.

 

A+B+C+D = KOMPLETNA INOVATIVNA ISHRANA BILJAKA VISOKOŽBUNASTA BOROVNICE,
U SVAKOM VREMENU I NA SVAKOM MESTU BOLJA U ODNOSU NA POSTOJEĆU...