Aktuelnosti

Konferencija u Varšavi

Krajem marta u Varšavi održana 12. konferencija o novim tehnologijama u poljoprivredi...

Krajem marta u Varšavi održana 12. konferencija. o novim tehničkim dostignućima u poljoprivrednoj proizvodnji koje se odnose na savremeni način uzgoja i ishrane bilja.

Zapaženo je izlaganje držao profesor Giuseppe Colla sa univerziteta Tuscia u blizini Rima sa iskustvima u radu sa prvim kompresovanim biostimulatorom u obliku tableta u proizvodnji povrća i voća.

Celu prezentaciju možete preuzeti ovde.