Aktuelnosti

KIROS F1 - Galia tip dinje koji daje sigurnost u proizvodnji.

KIROS F1 - Vrlo pouzdana dinja.

Jovanović Miroslav zadovoljni proizvođač iz sela Batušinac sa dinjom Kiros F1.  Pored proizvodnje na otvorenom polju dinja Kiros f1 se vrlo uspešno gaji i u plasteniku. Formira plodove težine od 1,5 - 2,5 kg, lepe žute boje, sa mrežom preko plodova. Pored sigurnosti od loših vremenskih prilika ovaj način proizvodnje doprinosi i ranijoj berbi, a samim tim i mogućnošću veće zarade.