Aktuelnosti

KESSIE F1

KESSIE F1 - Novi komercijalni hibrid paradajza od CORA SEED-a!

KESSIE F1 - Novi indeterminantni hibrid paradajza u beef tipu koji nam dolazi od semenske kuće CORA SEED iz Italije. Svojom ranostašnošću, bojom, oblikom ploda privukao je pažnju mnogih proizvođača. Krupnoća plodova 220 - 260g kao i konstantno dobro zametanje duž spratova su jedna od glavnih karakteristika ovog novog hibrida.