Aktuelnosti

KENZO F1

KENZO F1 - KIŠELJENJE, VISOK PRINOS, BEZ PUCANJA NA POLJU!

KENZO F1 - Letnje - jesenji hibrid kupusa, za svežu potrošnju i naročito kišeljenje, dužine vegetacije 90 – 95 dana. Glavice težine 3 – 4,5 kg, blago spljoštenog oblika. Vrhunski kvalitet i  izvanredan prinos sa odličnom otpornošću na pucanje glavice, može da stoji na polju do tri nedelje i više. Tolerantan hibrid na Xanthomonas i Fusarium. Preporučeni sklop sadnje od 32.000 do 34.000 biljaka po hektaru.