tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Jagoda, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Kako se izboriti sa mrazom kada nam nastanu štete u proizvodnji jagode...

KAD BUDE, I DESE SE ŠTETE, BEZ OBZIRA DA LI JE JAGODA U ZATVORENOM ILI NA OTOVRENOM,
ŠTA SE DEŠAVA U BILJKAMA, I ŠTA TREBA DA URADIMO, OVO JE SAVET DANA...

Kampanja_Jagoda_26_03_2024
Poštovani jagodari,

Još uvek smo pod konstantnim pritiskom mraza, sada će mnogi reagovati ma ništa blag je, nema štete, biljke to mogu izdržati. PITANJE JE KOLIKO BILJKE JAGODE TO MOGU IZDRŽATI, A DA JAGODARI NE OSETE GUBITAK U PROIZVODNJI.

Za praktičan odgovor navodimo primer pojašnjenja jednog mudraca kada je pitao koliko je teška jedna čaša vode dok je držimo u ruci... svi bi reagovali da uopšte nije teška već prelagana, a mudrac bi kazao da je to tačan odgovor, i nastavio: ali samo ako je povremeno uzimamo i kratko držimo... ukoliko je duže vremena držimo u rukama ona postaje sve teža i teža. ZAKLJUČAK JE: ŠTO DUŽE VREMENA DRŽIMO ČAŠU VODE U RUKAMA, IAKO JE REALNO LAGANA, ONA NAM POSTAJE SVE TEŽA I TEŽA, I NA KRAJU BUDE OPASAN TERET KOJI TEŠKO PODNOSIMO, I ISPADNE NAM IZ RUKE. E tako je i sa ovim, nazovimo ga blagim mrazom, ali koji traje, i traje, stalno maltretira biljke jagode. i da, nakon njega koji je bio u kontinuitetu, dolazi novi šok, nagli skok temperature, ali to je tema za drugi put...

DANAS JE SAVET DANA KAKO SE IZBORITI SA MRAZOM KADA NAM NASTANU ŠTETE U PROIZVODNJI JAGODE, BEZ OBZIRA DA LI ISTU ORGANIZUJEMO U ZATVORENOM PROSTORU ILI NA OTVORENOM POLJU... ŠTA JE STRATEGIJA ODBRANE, ŠTA TREBA URADITI...

Kako bi znali odgovore na ova pitanja, prvo trebamo znati šta se dešava kod biljaka jagode kada se dogodi mraz, i to Vam predstavljamo u nastavku...

1. MRAZ OŠTEĆUJE TKIVA BILJKE - na fotografijama su oštećeni listovi i cvetovi

26_03_2024_3

KAKO SE TO DEŠAVA? PA TAKO ŠTO MRAZ OŠTEĆUJE ZIDOVE ĆELIJA KOD BILJAKA JAGODE IZ KOJIH ISCURI TEČNOST, I MI TA OŠTEĆENJA VIDIMO NA LISTOVIMA, CVETOVIMA, PLODOVIMA...

PUCANJE MEMBRANE I CURENJE ĆELIJSKE TEČNOSTI IMA NEGATIVNE EFEKTE NA CELOKUPNO ZDRAVLJE I ODRŽIVOST BILJAKA JAGODE, TE NJIHOVU PROIZVODNOST PLODOVA. PRAKTIČNO, BILO KOJE OŠTEĆENJE NA BILJKAMA JAGODE OD MRAZA, ODRAZIĆE SE NA NJIHOVU PROIZVODNJU PLODOVA. ZATO JE VAŽNO PREVENTIVNO DELOVATI PROTIV MRAZA, A KAD A SE ISTI VEĆ DESI, ONDA KURATIVNO, ODNOSNO LEČITI POSLEDICE. PITANJE JE KAKO TO URADITI?

26_03_2024_4
Uzmimo konkretan primer kao što je na fotografiji, gde je mraz na biljci jagode doveo do oštećenja na listovima i cvetnim pupoljcima u razvoju odnosno, u njihovim ćelijama oštetio membrane, i iscurila je tečnost. Nisu sve ćelije oštećene, pa tako i nije cela biljka jagode uništena, kao što se može videti.

Šta je sad potrebno uraditi? Potrebno je oštećene ćelijske membrane obnoviti, ojačati ih, povezati oštećene delove, i sprečiti dalje curenje tečnosti iz njih što može uticati na celokupno zdravlje biljke. Oštećeni ćelijski zidovi i membrane u ovim organima jagode su mesta infekcije, odnosno zaraze, i vrlo brzo može doći do razvoja određenih bolesti, i to treba zaustaviti. Dakle, potrebna je odgovarajuća zaštita i stimulacija vaših biljaka jagode.

Kako to postići, kako se ćelijske membrane repariraju, popravljaju? Na prvom mestu tako što im dodajemo određena hraniva koja obavljaju ključne funkcije u sprečavanju infekcije i obnovi ćelijskih zidova, a samim tim i tkiva. Ta hraniva trebaju da budu u kompleksu sa peptidima koji stimuliraju biljke, i aktiviraju mehanizme potrebne za reparaciju, i aktivnost, odnosno vraćanje njihovog funkcionisanja u normalu.

Od hraniva na prvom mestu tu je bakar (Cu) koji ima antioxidativno delovanje, zatim aktivaciju enzima za sintezu lignina koji daje čvrstoću, te sintezu fenolnih jedinjenja. Praktično, on je taj koji zaustavlja infekciju istimuliše zaceljivanje rana. Drugi je azot (N) koji daje energiju i osnovnu gradivnu komponentu za proteine koji iz građuju nova tkiva. Treći je kalcijum (Ca) koji jača ćelijske zidove, obezbeđuje s tabilnost membrane, te reguliše aktivnost enzima. Sledeći je bor (B) odgovoran za formiranje ćelijskog zida, integritet membrane, metabolizam ugljenih hidrata i pravilno formiranje i funkcionisanje ćelijskog zida.

2. MRAZ I NISKE TEMPERATURE MOGU POREMETITI RAVNOTEŽU HORMONA što za posledicu ima niz fizioloških i razvojnih posledica, generalno opšti zastoj u rastu i razvoju biljaka jagode...

26_03_2024_5

Praktično, vaše biljke jagode koje su do živele mraz i niske temperature, nakon istog mogu se ne razvijati kako je normalno, već ispoljiti određene nedostatke, poput stagnacije rasta, deformisanih plodova, i slično. To je posledica narušene ravnoteže hormona, gde dolazi do akumulacije apscizinske kiseline (ABA) - hormona stresa koji sprečava rast i razvoj, utiče na procese cvetanja i zametanja plodova. Zatim dolazi do inhibicije giberelina (GA) što uzrokuje zastoj u rastu, kao i smanjenja nivoa citokinina (CT) i auxina (AUX). S druge strane povećava se proizvodnja etilena koji uzrokuje prevremeno starenje i propadanje biljke.

PRAKTIČNO ŠTA URADITI?

KORAK 1.

26_03_2024_6_Korak_111

Uspostaviti hormonalnu ravnotežu tako što će se zaustaviti povećana proizvodnja etilena (primena BIOFORGE), obezbediti kalcijum (Ca) i bor (B) kao dva hraniva koja dolaze u paketu (MYR Ca-B), zatim podići nivo fizioloških funkcija u biljkama koje su narušene, a kako bi se regulisao rast i razvoj, odnosno isti nastavio odvijati neometano, da bi biljke bile istrenirane za maksimalnu proizvodnju, uz azot (N) kao fundamentalnu gradivnu komponentu i izvor energije (TRAINER).

 

Nakon 2 dana od prvog sledi KORAK 2.

26_03_2024_6_Korak_122

Obezbediti zaštitu i snagu za biljke (SCUDO), uz njihovu stimulaciju (TRAINER). Kada mraz dohvati aktivna tkiva biljaka on oštećuje kako ćelije rasta, tako i sprovodne sudove, što do vodi do otvorenih rana na tkivima, odnosno organima. U tom slučaju ona postaju podložna patogenima. SCUDO zatvara te rane i sprečava infekciju u najvećem delu.

Dok zaceljuje rane, on istovremeno aktivira unutrašnje mehanizme odbrane da se infekcija ne širi na zdrave delove biljke. Paralelno nosi bakar u nova zelena tkiva kao krucijalni faktor za fotosintezu, ponovo je pokreće, te povećava nivo metaboličkih funkcija za sintezu proteina.

Naravno, tada mu treba TRAINER da vrati biljku u najbolje uslove funkcionisanja za postizanje maksimalne proizvodnosti, odnosno da ne stane u rastu i razvoju zbog stresa. SCUDO povećava prirodni imunitet biljke da bude zdravija, a kad je sistemski zdravija, tad je izdržljivija na stres od mraza. I SCUDO i TRAINER sadrže organski azot, kao fundamentalnu komponentu za formiranje proteina.