tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 CoMoPlatinum i Harbest, soja, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

KAKO POVEĆATI PRINOS KOD SOJE?

05_02_2024_Soja

CoMoPlatinum_TDS_600px
Stoller-ovo rešenje za efikasnije korišćenje azota značajnim podizanjem nivoa njegove fiksacije u mahunarkama.

CoMoPlatinum je tečno đubrivo koje sadrži kobalt i molibden, dva elementa koja unapređuju biološku fiksaciju azota u zemljištu i mogućnost biljke da ga usvoji.

Zbog sadržaja signalnog molekula (jedinstvene komponente patentirane Stoller tehnologijom) i uz pomoć ova dva mikroelementa znatno je poboljšana fiksacija azota (N) i poboljšava otpornost biljke na abiotski stres.

Zašto je važno koristiti kobalt i molibden za fiksiranje azota?

  1. Molibden je deo enzima nitrogenaze, neophodnog za transformaciju azota iz vazduha u amonijačni oblik u kvržicama,
  2. Povećanje broja kvržica i aktivnost fiksiranog azota u kvržicama,
  3. Inenzivan rast korena u svim pravcima, direktno utiče na brz i snažan rast biljaka,
  4. Ubrzana transformacija nitrata u korisne proteine.

Način primene: CoMoPlatinum je predviđen za folijarnu primenu i kompatibilan je sa većinom tečnih đubriva

Preporuka za primenu: primenjuje se u količini od 0,2l/ha pre cvetanja soje tj. kada se biljka nalazi u fazi između treće i šeste troliske.

Harbest_TDS_600px
HARBEST je tečno đubrivo za folijarnu primenu koje obezbeđuje da se azot (N) i kalcijum (Ca) zahvaljujući patentiranoj Stoller tehnologiji N-HIB znatno efikasnije iskoriste od strane gajene biljke.

HARBEST se primenjuje u fenofazama kada je biljci potrebno inenzivirati rast i razvoj korena čime se povećava intenzitet fotosinteze i vegetativni porast, maksimizirajući genetski potencijal gajene biljke.

Odlikuje se brzom i efikasnom folijarnom apsorpcijom i isto tako brzom sintezom hormona citokinina koji je direktno odgovoran za rast i razvoj korena u svim pravcima.

HARBEST je zbog svega navedenog jedinstveno rešenje za prirodno pojačanje aktivnosti korena i optimizovanje njegove aktivnosti iskorišćenja hraniva i vode u mahunarkama i žitaricama.

Posebno je efikasan primenom u proizvodnji soje u fazi formiranja mahuna kada je temperatura vazduha visoka, a nedostatak vode i hranljivih materija čest. U tako stresnim uslovima N-HIB tehnologija iz HARBEST-a dolazi do punog izražaja.

Napomena: proizvod se ne sme mešati sa đubrivima na bazi Sumpora i Fosfora kako ne bi došlo do taloženja nerastvorljivih segmenata.

Način primene: Preparat primenjivati folijarno u količini od 5l/ha u fazi formiranja mahuna kod soje.