Aktuelnosti

KAKO KORISTITI ABCD LISTE

Odnosno planove kompletne ishrane biljaka visokožbunaste borovnice?

KAKO KORISTITI ABCD LISTE, ODNOSNO PLANOVE KOMPLETNE ISHRANE BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE?
 
Svi oni koji su bili na konferenciji i dobili ABCD liste, odnosno planove kompletne, inovativne ishrane biljaka visokožbunaste borovnice, da bi ih lakše koristili evo šta prvo trebaju znati:
 
LISTA/PLAN A - UOBIČAJENI RECEPTI ISHRANE BILJAKA BOROVNICE, ONO ŠTO VEĆINA PROIZVOĐAČA KORISTI.
 
LISTA/PLAN B - DOPUNA NA LISTE A, PREVAZILAZI NJENE NEDOSTATKE, OSNOVA ZA VEĆI PRINOS I BOLJU PROIZVODNJU.
 
LISTA/PLAN C - RECEPTI U SLUČAJU KADA JE PROIZVODNJA UGROŽENA ZBOG ABIOTSKOG STRESA I SPECIFIČNIH PROBLEMA.
 
LISTA/PLAN D - KADA NE ŽELITE KORISTITI PESTICIDE, VEĆ ISHRANOM PODSTIČETE PRIRODNU OTPORNOST BILJAKA NA BOLESTI I ŠTETOČINE.
 
A+B+C+D = KOMPLETNA/INOVATIVNA ISHRANA BILJAKA BOROVNICE.