Aktuelnosti

Italpollina - korisni mikroorganizmi

Mikroorganizmi Trichoderma i Micorriza....

MIKORIZNE GLJIVICE - koloniziraju koren biljke i snabdevaju je mineralnim elementima i vodom izvlačenjem istih iz zemljišta pomoću eksternih mreža hifa, dok sama biljka snabdeva mikroorganizme (mikorizne gljivice) sa rizotičnim organskim sastojcima. Zahvaljujući mikorizi, biljka znatno povećava površinu korenovog sistema od 100 do 1000 puta, a samim tim i sposobnost apsorpcije hranjivih elemenata.

Proizvodi koji sadrže mikorizne gljive su: AEGIS MIKROGRANULE i TEAM MIKORIZA

TRIHODERMA - je korisna mikroskopska gljvica koja ima direktan antagonizam na mnoge patogene gljive koje žive u zeljištu i na biljkama. Ona se nalazi u zemljištu poboljšavajući zdravlje biljaka i povećavajući njihovu odpornost na bolesti, s tim što nema štetnog efekta na korisne mikroorganizme.

Proizvod koji sadrži trihoderma gljive: TIFI

PREZENTACIJA