Aktuelnosti

ITALPOLLINA 12:5:15 SK

Organo-mineralno bezhlorno đubrivo sa trenutnim i produženim efektom otpuštanja hranljivih materija

ITALPOLLINA 12:5:15 SK je organo-mineralno bezhlorno đubrivo sa trenutnim i produženim efektom otpuštanja hranljivih materija. To je nova generacija đubriva u kojem je idealno izbalansiran mineralni sa organskim delom, koga u ovom đubrivu ima 52%. Ovim đubrivom se postiže ravnomerna ishrana biljaka u dužem vremenskom periodu jer organski deo smanjuje ispiranje mineralnih hraniva, poboljšava fizičku i hemijsku strukturu zemljišta a četiri oblika azota ga čine jedinstvenim đubrivom na tržištu: NITRATNI – AMONIJAČNI – KARBAMIDNI – ORGANSKI, jer su stoprocentno dostupni biljkama za vreme vegetativnog perioda.
ITALPOLLINA 12:5:15 SK pored azota sadrži i fosfor koji ima jednako važnu ulogu u ovom đubrivu jer je većim delom u organskom obliku i kao takav je tri puta više iskoristiv od strane biljaka. Organska đubriva se koriste za poboljšanje strukture zemljišta i za povećanje vodnog i vazdušnog kapaciteta zemljišta, kao i zbog unošenja preko potrebnih korisnih mikroorganizama.

ITALPOLLINA 12:5:15 SK ima veliku primenu u svim oblastima biljne proizvodnje, a naročito u voćarstvu i povrtarstvu, tj. u kulturama koje zahtevaju više kalijuma i prisustvo hranljivih elemenata bez velikih oscilacija i u dužem vremenskom periodu. Količine primene zavise pre svega od hemijskog sastava i fizičke strukture zemljišta i od kulture u kojoj se primenjuje a kreću se od 400-600 kg/ha.

Više infomacija na:

https://www.hoya-vs.com/proizvodi/mineralna-i-organska-dubriva/osnovna-i-peletirana-dubriva/italpollina-12-5-15/