Aktuelnosti

GROGREEN K-Humus 85

K-Humus 85
Organsko đubrivo rastvorljivo u vodi sa visokom koncentracijom huminskih kiselina koje se koristi za poboljšanje fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava zemljišta. Primenjuje se na svim vrstama zemljišta, na mnogim ratarskim kulturama, povrću i voću.

Prednosti GroGreen K-Humus 85:

  • Pomaže u aeraciji zemljišta i povećava njegov kapacitet zadržavanja vode.
  • Pomaže u povećanju dostupnosti hranljivih materija i obezbeđuje odgovarajuću sredinu za rast i aktivnost korena.
  • Povećava kapacitet katjonske izmene zemljišta, što će pozitivno uticati na prinose useva.
  • Poboljšava život mikroba u zemljištu.
  • Smanjuje efekat slanosti zemljišta na korenje biljaka.

Vreme upotrebe i doze:
Zahvaljujući svojoj potpunoj rastvorljivosti, GroGreen K-Humus 85 je pogodan za upotrebu u različitim sistemima za navodnjavanje, kao i za folijarno tretiranje.

Primena u zemljištu: direktna primena ili fertigacija
Primenjuje se u količini od 1-2 kg/ha, sa ukupnom količinom od 4-6 kg/ha/godišnje). Za peskovita zemljišta količina se povećava na 1,5-3 kg/ha/primeni i 6-8 kg/ha/sezoni.

  • Ratarski usevi (žitarice, lucerka, kukuruz,…): Upotreba - 2 kg/ha tretiranjem zemljišta posle setve ili sadnje.
  • Krompir i luk: Upotreba 1-2 kg/ha tretiranjem po zemljištu posle setve ili sadnje. Ponoviti aplikaciju na početku inicijacije gomolja i 10 dana kasnije.
  • Povrće na otvorenom (paradajz, krastavci, dinje, lubenice, itd...): Primena počinje nakon setve ili rasađivanja, u količini od 1-2 kg/ha. Primenu ponavljati periodično sa 1 kg/ha u intervalima od 15-20 dana.
  • Povrće (u zaštićenom prostoru): Koristiti 2 kg/ha odmah nakon setve ili presađivanja. Zatim ponovite sa 1 kg/ha svakih 15-20 dana do ukupne količine od 6-8 kg/ha.
  • Voće - Primene počinju sa 2 kg/ha tokom aktivnosti korena u proleće, a zatim se ponavljaju 2-3 puta u sezoni sa 1-2 kg/ha.

Folijarna primena: Primenjivati u koncentraciji od 25 g/100 L vode, 2-3 puta po sezoni.
Napomena: Dobro rastvoriti u vodi pre prskanja. Nanesite sa dovoljnom količinom vode i izbegavajte „spiranje“. Ne nanositi tokom veoma toplog vremena ili na useve pod stresom nakon poplava.
Nanositi rano ujutro ili uveče.