Aktuelnosti

Grašak - ALICIA i KELMERVEIL

Počela prodaja graška Alicia i Kelmerveil...

Počela prodaja graška ALICIA i KELMERVEIL.

Po prvi put na našem tržištu posle dužeg vremena pojavile su se nove evropske selekcije graška sa svim kvalietnim odlikama koje te sorte imaju.
Novostvorena francuska sorta ALICIA je rana sorta graška u tipu malog provansalca, a sorta KERMELVEIL je vrsta graška sa krupnijim zrnom u tipu čudo kelvedona.