tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Gel Ca/B | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Gel Ca/B

Visoko koncentrovano kalcijumovo đubrivo u obliku gela u kombinaciji sa borom

GL_Ca_B_mix

GROGREEN Ca/B je visoko koncentrovano kalcijumovo đubrivo u obliku gela u kombinaciji sa borom koje biljka brzo apsorbuje.

Kalcijum i bor su strukturne komponente u ćelijskim zidovima. Nedostaci ovih elemenata ugroziće integritet ćelijske zidove biljaka, što dovodi do problema u kvalitetu ploda koji se prodaju.

Kalcijum poboljšava kvalitet i konzistenciju plodova i sprečava propadanje, dok bor poboljšava sintezu i transport šećera. Ovi faktori povećavaju količinu plodova, prinos i kvalitet plodova.

Kombinacija kalcijuma i bora u jednom proizvodu takođe omogućava ublažavanje simptoma toksičnosti bora. Mehanizmi zaštite bilja izazvani kalcijumom nakupljanjem prolina, ukupnih rastvorljivih ugljenih hidrata i fotosintetskih pigmenata u lišću.

Zašto koristiti GROGREEN Ca/B ?

  • Visoko koncentrovano đubrivo kalcijuma sa borom.
  • Sadrži kalcijum koji povećava folijarnu efikasnost absopcije i omogućava transport floema
    kroz biljni sistem.
  • Povećavaju se prinosi.
  • Sprecava pojavu fizioloških promena na biljci.
PROPISAN SADRŽAJ W/W W/V
Nitratni azot (N-NO3) 9,20% 13,70%
Kalcijum oksid (CaO), vodorastvorljiv 16,80% 25,20%
Bor (B), vodorastvorljiv 2,00% 3,00%