Aktuelnosti

Efekat TIFI-ja na jabuku

TIFI je pokazao izuzetne rezultate na jabuci...

GENERALNA PRIMENA

- Način primene:
TIFI se može rastvoriti u vodi i koristiti kao rastvor (voda + TIFI) za zalivanje

- Vreme primene (i broj primena):
Prva primena nakon presađivanja, a sledeća u Avgustu. Može biti od koristi i treća primena u narednoj godini (ukoliko ima patogena u zemljištu).

- Doze primene TIFI-ja (po metru kvadratnom i po biljci)
Jedna doza po biljci. Mi koristimo 4-5 grama/biljka za svaki tretman.

Takođe je preporučljivo koristiti AEGIS (TABLETE ili GRANULE) prilikom presađivanja. Najbolji rezultati se dobijaju koristeći 2 tablete po biljci od AEGIS TABLETA ili 10-15 grama AEGIS MIKROGRANULA.Aegis koristimo samo jednom tokom presađivanja.

PRIMENA NA JABUKU

U ogledu se koristilo 4 grama po biljci TIFI-ja prilikom presađivanja koji je bio u kontaktu sa korenom (u rupi). Takođe smo koristili jednu tabletu AEGIS-a po biljci.

Zatim smo ponovili tretman sa TIFI-jem krajem Avgusta (4/5 grama TIFI-ja po biljci. Rastvorimo tifi u vodi i sipamo vodu na biljku (koren).
NEMA FOLIJARNOG TRETIRANJA SA TIFIJEM

Drugi tretman ima veliki značaj jer je u zemljištu problem Armillariam, koja uvek postane agresivna pri kraju leta.

Predhodni usev je takođe bila jabuka. Poslednjih 20 godina su jabuke bile prisutne na tom zemljištu.
Pre nove sadnje poljoprivrednik je izorao zemlju na dubinu od 40-45 cm.

TIFI i AEGIS su vrlo dobri za jabuku, ali moramo čekati jednu do dve godine da bi videli efekte na biljci.