Aktuelnosti

DEFANSA

Neorgansko čvrsto đubrivo sa dodatkom mikroelemenata bakra i cinka za folijarnu i fertigacionu primenu.

DEFANSA je neorgansko čvrsto đubrivo sa dodatkom mikroelemenata bakra i cinka za folijarnu i fertigacionu primenu.

DEFANSA sadrži organski nosač biljnog porekla koji pokazuje povećano propratno fungicidno delovanje na različite biljne bolesti, a posebnu efikasnost ispoljava na uzročnike pojave zelenog uvenuća i sive truleži (Verticillium i Botrytis) u paradajzu i drugim povrtarskim kulturama,
kao i prilikom napada Fusariuma.

Pravovremenom primenom proizvoda u propisanoj količini može se sprečiti pojava bakterijskog uvenuća paradajza (Clavibacter michiganensis).

Više informacija na:

https://www.hoya-vs.com/webshop/dubrivo/stimulatori-prirodne-odbrane-biljaka/defansa/