Aktuelnosti

Debeljača

Prezentacija održana u Debeljači...

HOYA V.S. održala prezentaciju u debeljači u saradnji sa apotekom Vitamix Klas iz Crepaje (Nenad Šunić – vlasnik apoteke).