tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Progen-10, jagoda, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Da i poslednji cvetovi proizvedu krupne plodove...

bez bumbara, na potpuno prirodan način podržite oplodnju, i tako ostvarite vrhunski prinos i kvalitet...

02_04_2024_1_jagoda

U većini zaštićenih objekata jagoda je zametnula prvu i drugu seriju plodova, ali još uvek ima značajan broj cvetova koji se otvaraju (tzv. treća serija ili kolo). U tom slučaju, da bi se i poslednji cvetovi razvili u kvalitetne plodove potrebno je stimulisati njihov razvoj i oplodnju. Dakle, druga aplikacija PROGEN-10 je na redu.

Tamo gde je početak, ili puno cvetanje, preporuka je takođe primeniti PROGEN-10, kako bi se stimulisao razvoj dodatnih cvetova i njihova oplodnja. PROGEN-10 JE VRHUNSKO REŠENJE KADA STE NEZADOVOLJNI SA BROJEM CVETOVA U PROIZVODNJI JAGODE, ALI I OBLIKOM I KRUPNOĆOM PLODA. UOBIČAJENA PRIMENA PODRAZUMEVA PO JEDNU APLIKACIJU ZA SVAKU SERIJU OTVORENIH CVETOVA.

02_04_2024_3_jagoda

PROGEN-10 JE INOVATIVNO ĐUBRIVO POSEBNE NAMENE u praškastom stanju koje sadrži 10% N i 58% P. Međutim, to nije obično azotno i fosforno đubrivo, već ono koje ima posebnu namenu, a to je da doprineserazvoju cvetova i njihovoj oplodnji. Pitate se kako on to radi? Praktično, PROGEN-10 sadrži nosač hraniva organskog porekla koji ispoljava snažan pozitivan efekat na fertilnost cveta, te tako njegova primena doprinosi boljoj oplodnji, većem broju cvetova, što za rezultat ima veći broj ujednačenog oblika krupnih plodova. PRIMENA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE U KOLIČINI 1 kg/10 ari za svaku seriju cvetova koji se otvaraju.

PRAKTIČNO, SA PRIMENOM PROGEN-10 ĐUBRIVA VI STE BILJKAMA JAGODE PORED STIMULISANJA RAZVOJA I OPLODNJE CVETOVA, OBEZBEDILI I POTREBNI AZOT (N) I FOSFOR (P) U PERIODU CVETANJA.

Ako ste koristili PROGEN-10 pošaljite fotografije neka i drugi vide njegov rezultat, a ako niste, sada je pravo vreme da to učinite, i odmah se uverite, JER JOŠ UVEK NIJE KASNO DA TO URADITE U PLASTENICIMA...

02_04_2024_4_jagoda

Za više: https://www.jagoda.club/abcd/plan-b/prakticna-primena-plana-b/druga-godina-rodnosti/index.html