Aktuelnosti

CLICK

Prvi biostimulans u tabletama

Click 

Osigurajte vašim biljkama siguran prijem i ukorenjavanje stimulacijom korenovog sistema (starter efekat).

Primenite biostimulator u obliku CLICK tableta jer je to najlakši način za siguran start i rast vaših biljaka (sadnice voća, vinove loze, ukrasnog bilja, povrća).

CLICK tabletama obezbeđujete otpornost vaših biljaka na stres i bolesti.

click_01