tr?id=300626066194206&ev=PageView&noscript=1 Bliži se kraj vegetacije i izuzetno je bitno pripremiti biljku za predstojeći period mirovanja | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Bliži se kraj vegetacije i izuzetno je bitno pripremiti biljku za predstojeći period mirovanja

Borovnica_28_09_2023
Poštovani borovničari,

Bliži se kraj vegetacije i izuzetno je bitno pripremiti biljku za predstojeći period mirovanja, kako bi što spremnija ušla u narednu sezonu. U tu svrhu nezamenjiv preparat biostimulator je N-BALANCER.

N-BALANCER primeniti u borovnicama na kraju vegetacije jer ima pozitivan efekat na stvaranju rezervi u biljnim tkivima, pripremu (sazrevanje) pupoljaka i njihovo kretanje u sledećoj godini (izbegavanje alternativnog rađanja, kao i bolje i uniformnije cvetanje u narednoj sezoni). Ovaj tretman odraditi dok je lišće još većim delom zeleno (20 do 30 dana pre intenzivnog opadanja lišća). U područjima gajenja borovnice to je period od kraja septembra do polovine oktobra.

PRIMENA: folijarno 2-3l/ha ili u koncentraciji od 0,35%.