tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Borovnica, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Biljke borovnice se nalaze u u problemu nedovoljnog lateralnog porasta...

StimulanteTrainer19_05_2023
Poštovani proizvođači borovnice,

Kako se promenljivo vreme sa dosta atmosferskih padavina i dalje nastavlja, biljke borovnice se nalaze u u problemu nedovoljnog lateralnog porasta, tj. slabog razvoja bočnih grana i lišća, naša preporuka je da uradite folijarni tretman kombinacijom preparata Stimulante Plus 1-1,5 l/ha (150-200 ml/100l vode) i Trainer 2 l/ha (ili 300-400 ml/100l vode).

Stimulante Plus se primenjuje kada postoji neki "unutrašnji" faktor u biljkama koji dovodi do zastoja u rastu i razvoju. Kada u biljci nešto "ne radi" ili ne funkcioniše kako treba, kada nema balansiranog rasta, kad je slab lateralni rast, slab razvoj korena, u pomoć pozivamo Stimulante plus.

Stimulante Plus poboljšava razvoj korena, dovodi do balansiranog rasta, biljka ne raste mnogo u vis već se bočno razgranava i širi, što je upravo ono što nam je potrebno u ovom trenutku, a dovodi i do pojave većeg broja cvetova.