Aktuelnosti

Aktuelno - salate Genesis i Domiziana

Najnovija zimska salata puterica predviđena za setvu u periodu jesen-zima. Namenjena je prvenstveno za
uzgoj u negrejanim objektima.

GENESIS (AS-104)

Najnovija zimska salata puterica predviđena za setvu u periodu jesen-zima. Namenjena je prvenstveno za
uzgoj u negrejanim objektima. Glavice formira i pri niskom intenzitetu svetlosti. Daje kompaktne i čvr-
ste glavice, srednje krupnoće 300-400 gr u ranom zimskom periodu i 500-700 grama u ranom proleć-
nom periodu. Boja glavica je svetlo zelena, za nijansu svetlija od Domiziane. Podnosi gušći sklop, do 25
glavica/m². Za skidanje krupnijih glavica, od preko 500 grama, preporučeni sklop je od 20 glavica/m².
U poređenju sa drugim sličnim salatama Genesis je ranija sorta za 10-15 dana.
Najbolje vreme za setvu Genesisa je od početka oktobra do kraja novembra. Vrlo je tolerantna na
stres, uslove proizvodnje i vreme berbe, što joj omogućuje fleksibilnu berbu i pomeranje iste za
15-20 dana.
Takav kvalitet salate pruža i mogućnost dužeg čuva-nja ubranih glavica, u odnosu na druge slične sorte. Odlikuje se izuzetnom otpornošću na plamenjaču salate – Bremiu (1-28), i na fuzarijum u salati.

DOMIZIANA (AS-108)

Tolerantna je na različite uslove proizvodnje i vrlo fleksibilna po pitanju vremena berbe.
Odlikuje se izuzetnom otpornošću na plamenjaču salate – Bremiu (1-28), i na fuzarijum u salati.
Na osnovu višegodišnjeg iskustva u gajenju ovih sorti, od strane naših najuspešnijih povrtara, u
mogućnosti smo preporučiti vam tačne termine za setvu i planiranu berbu u odnosu na postojeće
klimatske i meteorološke uslove u proizvodnji.