Aktuelnosti

Aktuelno - Italpollina organska đubriva

Italpollina SPA je najveća fabrika u Evropi za proizvodnju organskih đubriva, koji ima sertifikat za kvalitet ISO 9001.

Italpollina (4N - 4P2O5 - 4 K2O)

Posebna vrsta đubriva sa značajnom količinom huminskih, fulvinskih i amino kiselina, koje rastvaraju mineralne materije u zemljištu. Korenov sistem biljaka pomoću ovih organskih kiselina može da koristi veću količinu mineralnih materija. U toku korišćenja Italpolline ne javljaju se simptomi nedostatka hranljivih elemenata u biljci.
Korišćenjem Italpolline smanjuju se troškovi (manje količine mineralnih đubriva), povećavaju se prinosi i kvalitet prinosa. Jača otpornost biljaka na stres, otpornost na niske temperature, dobijamo ukusnije plodove, plod i cvet dobijaju intenzivniju boju. Smanjenje količina mineralnih đubriva ima pozitivan efekat u zemljištu jer se sprečava njegovo zasoljavanje.

Guanito (6N - 15P2O5 - 3 K2O)

Guanito je prirodna prihrana za biljke, koja u sebi sadrži visoke količine fosfora i azota. Guano je poreklom iz Perua, dosta je skupa sirovina i osnovni je sastojak ovog đubriva , garantuje nizak nivo soli i blago kiselu pH vrednost (pH= 6,5). Zatim obezbeđuje biljci kontinuiranu potrošnju hranljivih materija u svakom životnom ciklusu. Sa poboljšanjem mikrobiloških procesa u zoni korenovog sistema, Guanito omogućava biljci da lakše usvaja stvorene hranljive materije.
Osigurava velike prinose i aktivne supstance za porast, kao što su huminske kiseline, vitamini, amino kiseline, auksini i citokinini, zahvaljuljući kojima biljka može lakše da iskoristi hranljive materije.

Duetto (3N - 3P2O5 - 8K2O)

Duetto je zahvaljuljući svom specijalnom sastav organske materije namenje pre svega biljkama koje se brzo razvijaju i za đubrenje takvih površine gde je potrebno puno kalijuma. Kalijum ima značajnu ulogu u procesu sazrenvanja plodova, ojačanju ćelijskih zidova i kod razvoja plodova (napr. paradajz, paprika, grožđe, voće, duvan). Kalijum zbog svoje uloge u fotosintezi, poboljšava asimilaciju biljaka i takođe pozitivno deluje na otpornost prema suši. Kalijum je vrlo bitan elemenat u smislu prezimljavanja. Duetto sadrži u sebi kompleksne organske materije sa većom dozom kalijuma. Idealan je za korišćenje u presoljanim zemljištima. Takođe može se primeniti u zemljištima koja sadrže puno hlorida u sebi i kod biljaka koje su osetljive na hlor.

DIX 10N (10N - 3P2O5 - 3K2O)

Najbolji, besprekidni nosač azota
dix10DIX - 10N je granulisano azotno đubrivo u kojem je organski azot vezan sa biološki aktivnim ugljenikom. Ne ispira se posle velike količine padavina i mesecima ostaje dostupan biljkama. DIX - 10N kontinualno oslobodi energiju za biljke u fazi intenzivnog razvoja.
Sa korišćenjem DIX - 10N poboljšavamo organski sastav zemljišta i snadbevenost zemljišta sa mikorelementima.