Aktuelnosti

Agricon - Đurđin

Firma Agricon priredila prezentaciju svojih proizvoda...

Nemačka firma Agricon priredila je prezentaciju svoji proizvoda za analizu zemljišta putem modernih senzora koji vrše spektrofotometrijsku analizu biljaka i određuju sadržaj azota u njima.

Reč je o novoj tehnologiji u poljoprivredi putem koje možete precizno vršiti đubrenje vaših parcela.
Prednosti:

- Preciznost- Ušteda đubriva
- Tačno utvrđivanje potrebe biljaka za hranjivim materijama

Firma HOYA V.S. iz Subotice je prisustvovala prezentaciji i predstavila svoju liniju GEL đubriva koja se zadržavaju duže na površini lista i omogućavaju usvajanje od strane biljke tokom dužeg perioda za razliku od tradicionalnih folijarnih đubriva koja se nakon prve kiše speru sa lista.
Takođe predstavljen je i preparat TRAINER sa 31% biljnih aminokiselina.

Pogledajte kratak prilog i slike iz Đurđina.