Aktuelnosti

Aegis Irriga

Visokokoncentrovani proizvod za profesionalnu upotrebu AEGIS IRRIGA je mikorizni inokulum Glomus intraradices i Glomus mosseae gljiva u kvašljivom prašku. Pogodan je za upotrebu kroz sistem za navodnjavanje.

Visokokoncentrovani proizvod za profesionalnu upotrebu AEGIS IRRIGA je mikorizni inokulum Glomus intraradices i Glomus mosseae gljiva u kvašljivom prašku. Pogodan je za upotrebu kroz sistem za navodnjavanje.

Dva soja mycorrhizae, primenjene tokom setve ili rasadjivanja, garantuje konstantnu mikoriznu simbiozu tokom celog ciklusa razvoja, poboljšavajući prinose i otpornost biljke na patogene korena i abiotske stresove.

PRIMENA

AEGIS IRRIGA je kvašljiv prašak namenjen za primenu kroz sistem kap po kap ili putem rasprskivača. Preporučujemo upotrebu veće količine vode i konstantno mešanje tokom tretmana.

Doza po hektaru: 1 – 2 kg u zavisnosti od useva

Doza po biljci: Povrće pod plastenicima 100 gr/ 1000 biljaka,

Povrće na otvorenom: 50 gr/ 1000 biljaka.

Pogodan je za organsku proizvodnju.


Dejstvo i prednosti AEGIS IRRIGA:

-povećava prinos i kvalitet ploda,

-ujednačen razvoj biljke i korenovog sistema,

-sprečava razvoj zemljišnih patogena,

-bolja efikasnost djubrenja,

-odlična otpornost na višak/manjak vode i zaslanjenost,

-poboljšava plodnost zemljišta i njegovu vitalnost...

Pogledajte par fotografija AEGIS IRRIGA primenjenog kod rasada paprike.