Proizvodi

PENETROMETAR zemljišni-analogni, sa mernim područjem 0-500 PSI

Penetrometar za zemljište
Ovaj penetrometar je instrument koji je lak  i jednostavan za upotrebu, koji može pomoći u povećanju prinosa i smanjenju troškova.

Dizajniran je za tačno utvrđivanje gustine zemljišta. U sabijenim zemljištima upijanje vode i hraniva od strane biljake je moguće samo do određene granice. Još jedna posledica sabijenog zemljišta je smanjena razmena vazduha u zemljištu kao i smanjena mineralizacija N. U sabijenom zemljištu takođe je težak razvoj korenovog sistema kao i same biljke. Zbog gustine, koren ne može da raste i gubi mogućnost da prenosi vodu i hranjive materije. To može da smanji prinose do 50%.

Ovaj jednostavan, robustan penetrometar meri otpor prilikom prodiranja u zemljište. Vertikalno se pritiska u zemljište Vršeći pritisak na obe ručke. Otpor prilikom penetracije se pojavljuje na analognom ekranu u psi na lakočitljivom displeju.

Primena

Poljoprivreda i hortikultura, nega sportskih i golf terena, proučavanje zemljišta

Sonda od nerđajućeg čelika:

obeležja za dubinu zemljišta
raspon merenja 0 – 500 PSI (0 – 3500 kPa ili kN/m²)

Sadržaj:

penetrometar
mali vrh
veliki vrh