Proizvodi

Radames F1 (CRX-78933)

Rani indeterminantni hibrid paradajza u beef tipu.

Selekcionisan za zaštićeni prostor za najraniji zimsko – prolećni segment proizvodnje.

Srednje bujna biljka sa 4-5 pravilno raspoređenih plodova na svakoj cvetnoj grani. Plodovi su blago spljoštenog oblika,  dobre čvrstine, intenzivno crvene boje, težine preko 250g.

Otpornost: HR V/ Fol 0-1/ For/ ToMV; IR Ma/ Mi/ Mj/ TSVV/ TYLCV;

Napomena: gustina nekalemljenih biljaka 2,5-3,0 biljaka/m2.

78933_ _Copy_1