Proizvodi

Coveron

bubamara dozvoljeno_u_org. rezidue bez_metala

Coveron

COVERON je inovativni biostimulant za tretiranje semena koji sadrži različite odabrane, patentirane, korisne mikroorganizme. Ovo je prva komercijalna formulacija koja kombinuje mikorize (Glomus mosseae i Glomus intraradices), Trichoderma atroviride, i Rizobakterije (PGPR).
Različite formulacije su specifično dizajnirane za direktnu primenu na seme na široki asortiman useva, uključujući ali ne ograničavajući se na soju, kukuruz, i pšenicu na efikasan i ekonomičan način.

Sa kombinovanim dejstvom različitih komponenti koje pružaju mnogobrojne efekte, COVERON stimuliše rast korena, povećava otpornost useva na abiotski stres (sušu, zaslanjenost, alkalnost), i poboljšava usvajanje hraniva (npr. fosfor) I ishranu useva.

COVERON nije štetan za insekte i ne sadrži GMO.

SASTAV

Mikorizne glljive (Glomus spp.)          500 spora/g
Glomus intraradices                           300 spora/g
Glomus mosseae                               200 spora/g
Trichoderma atroviride               3x10 na 8 UFC/g
Rizosferne bakterije                       10 na 7 UFC/g
Formulacija                                                 prašak

POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

UPOTREBA I DOZE
COVERON je inokulant semena za intenzivnu proizvodnju.

Doze za pšenicu: na 100 kg semena: 50 g Coveron-a rastvoren u vodi do ukupne zapremine od 800 ml.

UPOZORENJA
Skladištiti proizvod na hladnom i provetrenom mestu.
Držati podalje od direktne sunčeve svetlosti i izbegavati visoke temperature. COVERON je kompatibilan sa većinom fitosanitarnih proizvoda. Određeni fungicidna i fosfatna đubriva mogu usporiti razvoj mikroorganizama.
COVERON je kompatibilan sa insekticidima.

DEJSTVO I PREDNOSTI
• Stimuliše rast korena.
• Povećava otpornost useva na abiotske streseve (suša, zaslanjenost, alkalnost).
• Povećava ishranu useva.
• Poboljšava usvajanje hraniva (npr. fosfora).

TEHNIČKI LIST