Actuals

SALMA F1

SALMA, kod Šobić Milivoja iz Drenovca....

SALMA F1 je srednje rani hibrid paprike u tipu kapije. Odlikuje se širokom semenom ložom, izuzetno uniformnih i glatkih plodova namenjenih kako za svežu potrošnju tako i za termičku obradu i konzerviranje. Boja ploda je svetlo žuta do mlečno bela u tehnološkoj zrelosti kada se i počinje sa prvom berbom, a intenzivno crvene boje u fiziološkoj zrelosti.
Prosečna masa zrelih plodova je od 180 - 220 grama. Biljka je snažna, brzog porasta, izuzetno rodna i ne puno zahtevna u pogledu ishrane.