Actuals

Salate - AQUAREL i SPECTATION

Aquarel salata tipa puterica i Spectation tipa batavija holandske semenske kuće Agrisemen...

Salate AQUAREL i SPECTATION holandske semenske kuće Agrisemen pokazale su odlične rezultate kod proizvođača Borojević Gorana iz mesta Buđanovci.

Aquarel salata se istakla vrlo dobrim podnošenjem temperaturnih kolebanja u ovom jesenjem periodu. Prosečna masa glavice je 500-700 grama.

Spectation - glavica se dobro zatvara. Jedna od najleših ukrasnih salata. Prosečna masa glavice 500 grama.