Actuals

Ogled Lubenica i dinja Kovilj i Deronje

Kao i svake godine postavili smo oglede lubenica na više mesta. Od toga na terenu Bačke izdvojili bi Kovilj i Deronje.

Ogled Lubenica i dinja Kovilj i Deronje:
Kao i svake godine postavili smo oglede lubenica na više mesta. Od toga na terenu Bačke izdvojili bi Kovilj i Deronje. U oba ogleda testirano je preko 15 hibrida novih lubenica i dinja, a postavljeni su i komercijalni hibridi lubenica i dinja. Za sledeću sezonu izdvojili smo nekoliko hibrida koji će početi sa komercijalnom prodajom, a takođe sa nekolicinom ćemo ponoviti testiranja kako u najranijem segmentu ,tako i u ostalim segmentima. Izdvojene hibride, kao i njihove karakteristike možete pogledati na slikama.