Actuals

NOVO!!! - BVB Impress

BVB impres je nova generacija presovanih blokova zasnovanih na špagnum tresetu...

BVB je jedna od najinovativnijih holandskih kompanija koja neprestano ulaže u istraživanje novih sirovina i materjala i kombinovanje istih a sve u cilju stvaranja što kvalitetnijeg i kompletnijeg supstrata koji će zadovoljiti najrazličitije potrebe svih proizvođača. Naši povrtari i cvećari su uglavnom usmereni na korišćenje supstratrnih smeša u kojima dominiraju crni treseti. Glavna sirovina za proizvodnju ovakvih supstrata je tzv.crni nemački treset. Eksploatisanje ovog treseta je ograničeno već duži niz godina a u bliskoj budućnosti će biti potpuno zaustavljeno. Kao rezultat i rešenje ovog problema BVB kompanija nudi potpuno novi proizvod a to je BVB IMPRES.

BVB IMPRES je jedinstven supstrat na evropskom tržištu, zasnovan na belom tresetu … i još nečemu. To “nečemu” je naravno poslovna tajna kompanije, ali je suština ili “tajna” ovog supstrata u posebnim organskim aditivima koji omogućavaju da ovaj substrat ima strukturu i prozračnost kao beli treset, a usvaja i zadržava vlagu kao crni. To mu omogućuje da održava idealan vodno-vazdušni režim za razvoj korenovog sistema. Pored toga jedna od najbitnijih karakteristika BVB IMPRESA je da kod zasušivanja zadržava oblik i strukturu, tako da prilikom vađenja biljaka iz tacni i njihovog presađivanja zadržava kompaktan oblik,
tj. formu, nema osipanja supstrata a samim tim nema povrede i kidanja vrlo osetljivih korenovih dlačica.

BVB IMPRES se može koristiti za setvu u svim sistemima i mašinama za presovanje i pravljenje substratnih kocaka i za ručno sejanje u različite tacne, kontejnere i saksije. Sastoji se od 100% prirodnih materija, bez hemijskih aditiva. Sama substartna kocka kao deo intezivne tehnologije, daje veće prinose, a ima iste karakteristike kao presovani proizvodi od crnog substrata.

Na kraju da sumiramo PREDNOSTI BVB IMPRESA:

- BVB Impres je sačinjen od 100% prirodnih materijala.
- BVB Impres je značajno lakši.
- BVB Impres daje homogenije kocke jer zadržava svoj oblik i ne menje se.
- BVB Impres daje pogodnost u proizvodnji jer osušene kocke iz tacni ili kontejnera bolje usvajaju vodu,  pružajući potpunu kontrolu razvoja biljaka.
- BVB Impres čini mlade biljke (rasad) vitalnijim zahvaljujući većem sadržaju vazduha u presovanim kockama ili kontejnerskim biljkama, omogućavajući biljci da brže razvije snažniji korenov sistem.
- BVB Impres usvaja i zadržava više vode.
- BVB Impres za 28% brže usvaja vodu.
- BVB Impres zadržava do 20% više vode, smanjuje potreban broj zalivanja i štedi vodu.