Actuals

Mišina i Kraljica !!!

Nekoliko slika sa gazinstva Milomira Antovića uzgajivača i selekcionera paprika....

Nekoliko slika sa gazinstva Milomira Antovića uzgajivača i selekcionera poznatih paprika MIŠINA F1 i KRALJICA F1.

Slike govore dovoljno...

MIŠINA F1

MIŠINA F1 je standardni srednje-rani hibrid slatke paprike u tipu kapije, izuzetno krupnih plodova. U našim krajevim je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike u ovom tipu. Plodovi su tamno zelene boje u tehnološkoj zrelosti i jarko crvene boje u punoj fiziološkoj zrelosti. Plodovi su prosečne težine od 250 - 330 gr i debljine mesa od 5-8 mm.
MIŠINA F1 se odlikuje atraktivnim, krupnim plodovima izuzetnog kvaliteta. Namenjena je za svežu potrošnju i za različite vidove termičke prerade i konzerviranja. Visoka postojanost pri termičkoj obradi je posledica pre svega visokog procenta (>7,5%) suve materije .
Podjednako uspešno se gaji i u zaštićenom
i na otvorenom prostoru.

KRALJICA F1

KRALJICA F1 je takođe srednje-rani hibrid u tipu kapije. U našim krajevim je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike u ovom tipu. Plod je dvokomoran, široke i zaobljene semene lože. Masa ploda je od 220 - 250 gr. U tehnološkoj zrelosti plodovi su tamno zelene boje a u fiziološkoj izrazito crvene boje.
Izuzetno pogodna kako za svežu upotrebu tako i za hemijsku i termičku preradu. Poseduje visok procenat suve materije.