Actuals

Kako je rodila MIŠINA F1 ove godine?

Berba paprike kod proizvođača Ćuni Maljuša iz Ruskog Krstura...

MIŠINA F1- Prozvođač iz Ruskog Krstura, Ćuni Maljuš uveliko bere papriku na svom imanju, sa velikom razlikom u veličini i kvalitetu plodova u odnosu na ostale proizvođače. Uostalom slike govore same za sebe.