Actuals

Intervju sa Milomirem Antovićem

Milomir Antović i Zoran Maričić govore o izuzetnim hibridima iz Mišine selekcije

Svakim danom ime Milomir Antović i HOYA postaju sve poznatijim i popularnijim među poljoprivredncima, trgovcima, agronomima... i to sa razlogom.

Upoznajte se bolje sa hibridima vrhuskih paprika, i poslušajte reči samog selekcionera i dipl. ing. Zorana Maričića.