Actuals

Intervju - Davor Stakić, Lazar Đukić

Intervju sa našim agronomom dipl. ing. Davorem Stakićem i proizvođačem Lazarom Đukićem iz mesta Gospođinci...

Kratak intervju sa našim agronomom dipl. ing. Davorem Stakićem i proizvođačem Lazarom Đukićem iz mesta Gospođinci povodom održavanja prve konferencije o crnom luku.