Actuals

DANI POVRĆA - SALATA

Ishrana primenjena na ogledu u Gospođicima.

SALATA

Salata je posejana 01.06.2014, a rasađena je 31.06.2014.
Sadnja je obavljena direktno u zemlju, bez malč folije, u sklopu 25x25 cm, u 6 redova u jednoj tabli od jedne sorte.

Rasađeno je ukupno 15 sorti salate u tipu puterice, batavije, kristalke, lollo i hrastov list. Sve predstavljene salate su namenjene za proizvodnju na otvorenom ili zaštićenom prostoru u periodu proleće-leto -jesen. Sve sorte su selekcija holandske semenske kompanije "Agri Semen" i jedna su od najboljih evropskih selekcija salata već duži niz godina.

U 6 redova su postavljene 3 trake za navodnjavanje po sistemu kap po kap. Reč je o trakama Queen Tape od 200 mikrona, 4l/h, razmak kapaljki 10 cm.

PLAN ISHRANE - SALATA

VREME PRIMENE                   VRSTE ĐUBRIVA               KOLIČINA

Osnovno đubrenje                   ITALPOLLINA 4:4:4              850 kg/ha
(predsetveno)                         DIX - 10N 10:3:3                   250 kg/ha

Kod rasađivanja                     CERBERO - 13:40:13           4g/dužnom metru

7 dana nakon rasađivanja        TIFI                                    1,5 kg/ha
                                                                                      (ponovljeno nakon 15 dana)

3 dana nakon TIFI-a                CERBERO 20:20:20            3g/dužnom metru
(ponovljeno još 2 puta,
svaki peti dan)

Folijarna ishrana                     TRAINER                           400 ml na 100 lit. vode
                                             AUXYM                              0,5 kg/ha
                                            GEL BALANCE                   500 g na 100 lit. vode
                                            Myr Calcium-Bor                 350 ml na 100 lit. vode
                                            SCUDO                              300 ml na 100 lit. vode

Pomalo slična situacija ako sa mrkvom. Vrhunska selekcija, izuzetna rezistencija, zakvalna proizvodnja i atraktivan sortiment razlog su za agresivnijim insistiranjem na uvođenju u proizvodnju i ovog novog sortimenta salata. Premda još uvek nedovoljno poznate većem broju proizvođača salate, sve ove sorte su isprobane i u našim agroekološkim uslovima (i ne uslovima) u poslednje dve godine i zadovoljile baš sve proizvođače koji su imali priliku da ih uzgajaju.
Do sada su poznate bile samo zimske salate "Genesis" i "Domiziana" ali od sada toplo preporučujemo i sve ove druge sorte namenjene za celogodišnju proizvodnju.

- MODEL
- AQUAREL
- LORIBEL
- AS66-056
- OAKLY
- AS26-038
- AS28-012
- SPECTATION
- BIONDONNA
- NATEXIS
- ALTADIS
- GEODIS
- HEDONIS
- SERVIS
- SO
TALIS